Petteri Taalas: Ilmastonmuutoksen torjumisessa on kyse toimintatavoista, ei hinnasta

Petteri Taalas: Ilmastonmuutoksen torjumisessa on kyse toimintatavoista, ei hinnasta

Ilmastonmuutos on tärkein yksittäinen lähtökohta, jonka pohjalta Suomen tulevaisuus -tiedesarjassa käsitellään suomalaista osaamista ja tulevaisuutta muovaavia ratkaisuja. Haastattelimme viime kesänä Petteri Taalasta, joka on yksi alan arvostetuimpia asiantuntijoita maailmassa. Hän oli tuolloin Ilmatieteen laitoksen johtaja ja siirtyi tämän vuoden alussa Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeriksi.

Taalas kertoo haastattelussaan, että tiedepiireissä ilmaston ymmärrettiin muuttuvan jo 80-luvulla. Tiedeviestin matka yleiseen hyväksyntään kesti siis noin 25 vuotta. Se on pitkä aika, mutta sen aikana on kuljettu pitkä matka tietämättömyydestä toimintaan. Joulukuu 2015 jää historiaan, sillä Pariisin COP21 ilmastoneuvottelujen yllättävän kunnianhimoisen sopimuksen allekirjoitti 195 valtiota. Pariisin neuvottelujen jälkeen on selvää, että ketteryyden lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää pidempää perspektiiviä päätöksenteon pohjaksi sekä rankkoja muutoksia vallitseviin toimintatapoihin.

Laajassa haastattelussa sivutaan myös Suomen roolia ja sitä, mitä me voimme tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vaihtoehtoja on. Yksilötasolla ihminen voi tunkea päänsä pensaaseen tai alkaa toimia. Kansallisella tasolla me voimme hyötyä muutoksen tarjoamista mahdollisuuksista tai seurata muiden perässä. Suomen metsävarannot antavat meille poikkeuksellisen etuoikeutetun roolin, joka edellyttää myös vastuunkantamista. Metsien rooli tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä, niin raaka-ainevarantona kuin hiilinielunakin. Taalas myös muistuttaa, että kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiiltä ja paras hiilen talteenottomenetelmä onkin metsittäminen. Konkreettiset toimet vaativat lujaa tahtoa kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla. Taalas uskoo, että parhaimmassa tapauksessa lämpeneminen voidaan vielä pysäyttää kohtuulliselle tasolle.

Oheisella video-otteella Taalas arvioi ilmastonmuutoksen seurauksia, jotka tulevat jatkumaan joka tapauksessa ainakin seuraavat viisikymmentä vuotta. Ilmastonmuutoksella tiedetään olevan mittavat vaikutukset ympäristöön ja sitä kautta ihmiskuntaan. Jos päästöt pystyttäisiin lopettamaan nyt, voitaisiin 2060-luvulla huomata seurausten vähenevän. Taalas kertoo hyvänä uutisena, ettei ilmastonmuutoksen torjumisessa ole kyse hinnasta vaan ennen kaikkea toimintatapojen muutoksesta.

Maailman yhteinen ilmastotavoite laskettiin Pariisin kokouksessa aikaisemmasta 2,0°C asteesta 1,5 °C asteeseen. Meillä on toivoa, mutta paras skenaario ei toteudu itsekseen.

”Kysymys on tällä hetkellä vain se, että pystytäänkö tarpeeksi reippaisiin toimiin ryhtymään”, tiivistää Taalas.