Puun osuutta on varaa lisätä

Puun osuutta on varaa lisätä

Suomen metsien kasvua on vaikea arkijärjellä käsittää. Kasvukaudella metsissämme kasvaa reilussa minuutissa tarvittava puuaines keskikokoisen puisen kerrostalon rakentamiseen. Vuosittain Suomessa rakennetaan noin 30 000 uutta asuntoa, joihin tarvittava puumäärä kasvaa metsissämme yhden koulupäivän aikana. Metsäalan strategisen ohjelman loppuraportin mukaan Suomessa oli kuitenkin vuoteen 2015 mennessä valmistunut vasta 50 puukerrostaloa. Lisää mahtuisi.

Samaan aikaan kun unelmoimme moderneista puukortteleista ja puisista pilvenpiirtäjistä, on hyvä muistaa, että nykyajan rakennukset ovat lähes poikkeuksetta monimateriaalirakennuksia. Eri rakennusmateriaalien vastakkainasettelu häiritsee usein keskustelua niiden ominaisuuksista, hyvistä ja huonoista puolista. Jokaiseen rakennuksen osaan ja käyttötarkoitukseen tulisi löytää siihen tarkoituksenmukaisin materiaali. Parhaat tulokset saavutetaan yhteistyöllä.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi se, että puurakennus toimii hiilivarastona. Aalto-yliopiston tutkija, arkkitehti Matti Kuittinen kannattaa puurakentamisen lisäämistä ilmastosyistä erityisesti humanitäärisessä rakentamisessa. “Meidän pitää pystyä rakentamaan väliaikaiskoteja niin, etteivät ne kiihdytä niitä syitä, jotka ajavat ihmisiä kodeistaan.” Hänkin muistuttaa kuitenkin eri materiaalien käytön optimoinnista ”Näissä ilmastomyönteisissä rakennustöissä pitää myös muistaa se, että kaikki rakennukset on monimateriaalituotteita, että rakennuksia jotka on vain puisia löytyy Seurasaaresta.

Lähimmäksi puhdasta puurakentamista päästään pientalorakentamisessa ja hirsitaloissa. Hirsitaloista ei kuitenkaan ole maailmalla kupungistumisen haasteisiin vastaamaan, vaan suurkaupungeissa on ajateltava kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia ja materiaalivalintoja. Uudet, teknisiltä ominaisuuksiltaan hienostuneet massiivipuutuotteet sallivat korkeamman kerrosrakentamisen, ja puutuoteosaamisen vientiä peräänkuuluttavatkin monet arkkitehdit ja tutkijat. Myös Matti Kuittinen on yksi suomalaisen puuosaamisen puolestapuhujista. “Sen puun roolia ja osuutta kasvattamalla taloissa rakennusteollisuus voi ottaa harkittuja ja puntaroituja askeleita vähähiiliseen suuntaan ja tää on semmoinen asia mitä Suomessa osattais hyvin ja tää on selkeesti myös asia mitä Suomesta vois viedä.”

Lisää yhteistyöstä, puusta ja hyvinvoinnista Suomen tulevaisuus -tiedesarjan 3. jaksossa: Puusta hyvinvointia 24.4.2016 klo 14 MTV3 -kanavalla.